GERMANY – Head Office
CPME GmbH
Am Reissturm 15, 86720 Noerdlingen, Germany
T +49 9081 2901030 – F +49 9081 2901050
E info@cpme-gmbh.com

CHINA – Beijing
CPME China
9F, Tower B, Wangjing Building, Zhong Huan Nan Lu 9,
Chaoyang District, Beijing,100102, People`s Republic of China
T +86 10 84729972/3 – F +86 10 84729972/3-111
E info@cpme-gmbh.cn    W www.cpme-gmbh.com.cn    

CHINA – Hong Kong
CPME Asia Pacific
C7, 11/F, Tak Wing Ind. Bldg.
3 Tsun Wen Rd, Tuen Mun, Hong Kong
T +852 3689 8991 – F +852 3689 8992
E info@cpme-gmbh.com

USA – Chicago
CPME USA
6813 29th Ave, Suite 500
Kenosha, WI 53143, USA
T +1 414 877 0770 – F +1 414 448 6221
E info@cpme-usa.com    W www.cpme-usa.com

RUSSIA  – Moscow
CPME CIS & Russia
Bibirevskaya Street 17B, 127549 Moscow, Russia
T +7 499 653 76 43 – F +7 499 653 76 43
E info@cpme-gmbh.com